Informacje dla pacjentów

Zaświadczenie lekarskie

Aby przystąpić do zajęć hipoterapii konieczne jest przeprowadzenie kierunkowej konsultacji lekarskiej. Wypełnione przez lekarza zaświadczenie stanowi niezbędne minimum informacji dla naszych terapeutów. Wzór takiego dokumentu znajdą Państwo tutaj

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Każdy uczestnik w czasie zajęć hipoterapii powinien mieć na sobie kask zgodny z wymogami bezpieczeństwa oraz wygodny strój umożliwiający wykonywanie ćwiczeń.