Regulamin ośrodka podczas pandemii

  1. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe, bez oznak chorobowych takich jak: kaszel, katar, gorączka. Hipoterapeuta ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w przypadku zauważenia takich objawów.
  2. Na terenie Ośrodka poruszamy się w maseczkach lub innej odzieży zakrywającej usta i nos.
  3. Na czas jazdy konnej dopuszcza się zdjęcie maseczki lub innej odzieży chroniącej nos i usta.
  4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono instrukcji dotyczących mycia rąk oraz dezynfekcji rąk.
  5. Z uwagi na konieczność ograniczenia kontaktów należy przyjeżdżać na wyznaczone godziny oraz opuszczać teren ośrodka bezpośrednio po zajęciach.
  6. Na życzenie rodzica/opiekuna hipoterapeuta/instruktor zobowiązany jest założyć maseczkę na czas trwania zajęć.